ACER DE TREBALL FRED

  • COLD WORK  STEEL

    ACER DE TREBALL FRED

    Els acers per a eines de TREBALL FRED es divideixen en cinc grups: enduriment per aigua, enduriment per oli, enduriment per aire d’aliatge mitjà, alt contingut de crom i alt contingut de crom i resistència als cops. Com el seu nom indica, aquests acers s’utilitzen en aplicacions de baixes a mitjanes temperatures. Molt resistent al desgast a causa de l’alt volum de carburs que contenen