ACER D'ALTA VELOCITAT

  • HIGH SPEED STEEL

    ACER D'ALTA VELOCITAT

    Els acers ALTA VELOCITAT han estat nomenats per demostrar la seva capacitat de resistir el reblaniment a temperatures elevades, per la qual cosa mantenen un tall tallant quan els talls són pesats i les velocitats són elevades. Són els tipus d’acer d’eines més aliats.