ACER DE TREBALL CALENT

  • HOT WORK STEEL

    ACER DE TREBALL CALENT

    L'acer per a eines de treball en calent, com el seu nom indica, s'utilitza quan les temperatures de funcionament de l'eina poden assolir nivells en què és important la resistència a l'estovament, la comprovació de la calor i el xoc. Té una alta resistència a la calor i resistència mitjana al desgast, la distorsió en l'enduriment és lenta