ACER INOXIDABLE

  • STAINLESS STEEL

    ACER INOXIDABLE

    La composició química de l’acer inoxidable martensític es caracteritza per l’addició d’elements com molibdè, tungstè, vanadi i niobi sobre la base de diferents combinacions de composició de 0,1% -1,0% C i 12% -27% Cr.