BAR PIS MOLT

  • MILLED FLATS

    PISOS MOLITS

    APLICACIONS: Barra plana fresada que s’utilitza per a motlles de punxó, ganivets, motlle de cargol, motlle cap a China Avantatge: els productes d'aquesta sèrie redueixen el cost de producció i milloren l'eficiència dels fabricants